Velkommen til Løvens Gård

Alle med interesse for vores ejendom kan se en række informationer om både ejendommen og foreningen her på hjemmesiden.

Formålet med hjemmesiden er at give beboerne og bestyrelsen i foreningen mulighed for at holde sig orienteret om foreningens virke, idet de her kan finde alle relevante informationer, nyheder, regler mv., der gælder for foreningen. Desuden kan hjemmesiden benyttes som kommunikationskanal mellem bestyrelsen og beboerne. Det er bestyrelsens håb, at beboerne jævnligt lægger vejen omkring hjemmesiden for at skimme den for nyheder mv.

Hjemmesiden vedligeholdes som udgangspunkt af ejerforeningens bestyrelse. Hvis der bor en ildsjæl i foreningen, som har lyst og tid til at give en hånd med til udviklingen og vedligeholdelsen, må vedkommende gerne kontakte bestyrelsen.

Vi håber, du/I bliver glad for hjemmesiden og finder den værdiskabende og brugbar.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

NYHEDER

16-02-2023

Nye cykelstativer

Se alle nyheder