Løvens Gård er en af de tre gårde, som tilsammen udgør G/F Christiansbro på Christianshavn.

Bebyggelsen set fra gårdhaven ved vintertide
Bebyggelsen set fra gårdhaven ved vintertide

VELKOMMEN TIL LØVENS GÅRD

Ejerforeningen byder dig/jer velkommen til Løvens Gård.
Vi håber du/I kommer til føle jer hjemme her.

På denne hjemmeside kan man blandt andet læse om alt vedrørende lejligheden og dens vedligeholdelse, affaldssortering, sociale aktiviteter, samt brug af fællesarealerne. Det er alt sammen samlet i ”Praktiske oplysninger om Løvens Gård”, et dokument på 17 sider med illustrationer. Du/I kan klikke ind på det fra denne side (menuen til venstre)

På hjemmesiden ligger også vores ordensregler på dansk og engelsk (se menupunktet "Dokumenter").

Bebyggelsen består af i alt 104 lejligheder (se også menupunktet "Dokumenter"), et fælleslokale, Kongens Hus (se det særlige menupunkt), en gårdhave med cykelskure og containerpladser, et viceværtskontor og en selvstændig parkeringskælder (se ndf.). Der er desuden et bådelaug (se ndf.)

Det er meget vigtigt, at bestyrelsen ved, hvordan der kan skaffes adgang til lejligheden, hvis beboerne ikke er hjemme, i tilfælde af for eksempel vandskade. Derfor bedes du/I oplyse vores administrator CEJ om, hvem der har en ekstra nøgle ved at sende en e-mail til Anne-Sofie Nielsen, . Eller man kan få nøglen opbevaret i ejerforeningens nøgleboks, som er sikret efter gældende regler, ved at kontakte bestyrelsesmedlem John Kure, tlf. 29 91 49 94.

Tre-fire gange om året har vi beboermøde i vores fælleslokale, Kongens Hus, og efter bestyrelsesmøderne bliver der normalt sendt et nyhedsbrev ud til beboerne på e-mail. Af hensyn til modtagelse af dette og andre vigtige informationer, blandt andet om generalforsamling, bedes e-mailadresse oplyst til vores administrator, Anne-Sofie Nielsen, .

Vi er også på Facebook, hvor vi har en lukket gruppe kun for beboere i Løvens Gård. Har du/I lyst til at være medlem, så send en e-mail til Finn på mail med navn og mailadresse, og der vil komme en invitation.

Hvis du/I har spørgsmål, som ikke er besvaret på hjemmesiden, er I altid velkomne til at kontakte et medlem af bestyrelsen. Oversigt findes på hjemmesiden.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Parkeringskælder

Har du/I bil og ønsker at parkere i parkeringskælderen, kontaktes:

Jeudan A/S, Bredgade 30, 1260 København K. Tlf. 7010 6070 (parkeringschef Ole Frederiksen eller kundekoordinator Lilje Jacobsen). Jeudan har overtaget parkeringkælderen den 1. maj 2019.

Ved driftsforstyrrelser kontaktes driftsvagt 24/24 på tlf. 4199 2710.

Christiansbro Bådelaug

Generel info om bådpladser og venteliste – 28. juni 2021

Havnechefens rolle er:
• at holde styr på bådepladserne
• at føre en venteliste samt
• håndtere andre henvendelser

Bådelauget råder over 23-24 bådepladser.
Pt. er der fully booked og ca. 16 på ventelisten.

Spørgsmål vedrørende bådeplads og optagelse på ventelisten kan stiles til formanden for Christiansbro bådelaug eller til bådelaugets havnechef.

Formand for bådelauget
Betina Sabra
Hammers Høi Kaj 6, st.th.
tlf. ‭20 67 89 92‬


Havnechef
Birthe Brøndum
Hammershøis Kaj 2, 3. mf
tlf. 2883 3787

Løvens Gård - Praktiske oplysninger

De tre gårde: Enhjørningens, Løvens og Elefantens gård har dannet et fælles bådelaug

Regler for Bådelauget, se menupunktet "Dokumenter"

Vedtægter for Bådelauget, se menupunktet "Dokumenter"

Priser, se menupunktet "Dokumenter"

Bådelaugets opgave er bl.a. at administrere bådpladserne ved kajanlægget.

Orientering om og tilmelding til Bådelauget kan ske til formanden:

Betina Sabra
E-Mail:
Mobil: 20 67 89 92‬