Bestyrelsens sammensætning efter generalforsmalingen juni 2020

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen i juni 2020 således:

Kaj Munch, formand Johan Semps Gade 5, 5. (på valg i 2022)
Ann Schlechter David Balfours Gade 3, 1. tv. (på valg i 2022)
John Kure Johan Semps Gade 5, 4. (på valg i 2021)
Anders Sabra Hammershøis Kaj 6, st. th. (på valg i 2021)
Anne Høybye Hansen Wildersgade 3, 5. (på valg i 2021)
1. supp. Frode Neergaard Johan Semps Gade 1, 5. (på valg i 2022)
2. supp. Finn Pedersen Hammershøis Kaj 6, 2. tv. (på valg i 2022)


Bestyrelsens kontaktes på mail: