Bestyrelsens sammensætning efter generalforsmalingen april 2024

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen i april 2024 således:

Formand: Anders Sabra, Hammershøis Kaj 6 (på valg i 2026)
Næstformand: Linda B. Jensen, Wildersgade 3 (på valg i 2025)
Kaj Munch, Johan Semps Gade 5 (på valg i 2025)
Monica Rohde, Wildersgade 3 (på valg i 2026)
Michal Morgenstern, Johan Semps Gade 7 (på valg 2025)

1. supp. Frode Neergaard Johan Semps Gade 1 (på valg i 2025)
2. supp. Per Yde, Johan Semps Gade 5 (på valg i 2025)
3. supp. Carlo Søndergaard, Wildersgade 5 (på valg i 2025)


Bestyrelsens kontaktes på mail: