DER HENVISES OGSÅ TIL FANEBLADET KONTAKT (til håndværkere, bestyrelsen m.v.)

DØRTELEFON

Dørtelefonen omkostninger påhviler ejerforeningen, medmindre den har været nedtaget i forbindelse med renovering af lejligheden eller udsat for forkert brug, så fejlen er selvforskyldt.

VICEVÆRT

Navneskilte til dørtelefon og postkassen kan bestilles på http://www.sundbyrengoringsservice.dk/bestilling/navneskilte.aspx

Udluftning af radiator http://www.sundbyrengoringsservice.dk/kundesupport/selvhjaelp.aspx

Vicevært kan kontaktes på 32964807 mandag – fredag 7-15
Ved akutte tilfælde kan ringes på samme nr. hele døgnet.
Se desuden fanebladet KONTAKT.

NAVNESKILT VED ENTREDØR (for andre navneskilte, se under vicevært)

De fleste beboere har opsat et navneskilt uden for deres entredør ( i opgangen). Disse skilte bestilles af beboeren selv hos isenkræmmeren på Christianshavns Torv (Børstet stål 7*14 cm) med skruehuller.

NØGLER

Nøgler til lejligheden kan bestilles hos https://laasebussen.dk/ 32525000

Også hos Bagger Låse og Alarm kan der bestilles ekstranøgler:
Ved henvendelse til Bagger Låse og Alarm (pr. mail) kan man rekvirere ekstranøgler til lejligheden. Det kræver, at man i mail'en angiver nummeret på det nøglekort, der følger lejligheden, samt navn og adresse. Desuden kan nøglen været mærket med fx. LF + et nummer, som også skal angives.

AFFALDSORDNING: Oplysninger om om affald, pizza, pap

På Københavns Kommunes hjemmeside kan du se Løvensgårds affaldsordning.

Gå ind på www.kk.dk/affald for flere informationer omkring affald.

CYKLER

Mangler din cykel en label, kan den rekvireres hos Kaj Munch.

Cykelindhegningen mod Johan Semps Gade:

Bedes benyttet af beboere, der bor på følgende adresser og som bruger blå labels:Johan Semps Gade 1+5+7, Wildersgade 5, David Balfours Gade 1.

Cykelindhegning mod Hammershøis Kaj:

Bedes benyttet af beboere, der bor på følgende adresse og som bruger rød labels:Wildersgade 1+3, Hammershøi Kaj 6, og David Balfours Gade 3+5.

Midterste cykelindhegning:

Cykler til langtidsparkering, der ikke benyttes i det daglige.

Beboere/ejere opfordres til at flytte de cykler, de ikke bruger i hverdagen til det midterste cykelskur. Eksempelvis hvis du ikke bruger din cykel hele vinteren, eller er bortrejst i længere tid.

Har du en cykel, som ikke bruges mere, så send en mail til , så får vi den bortskaffet.


VANDSKADE

Den beboer der opdager skaden sørger for anmeldelse til viceværten og orientering af de beboere der har lidt skade. Ved vandskade efter hovedhanerne i installationsskakten: Luk for hovedhanen, så udsivningen stopper. Hvis bruddet er før hanen, tilkaldes straks viceværten, som kan tilkalde håndværkere eller eventuelt skadeservice.

Ved alle forsikringsdækkede skader orienteres viceværten, som sørger for orientering af CEJ ejendomsadministration.

Orientér naboer såfremt skaden kan omfatte andre. Orientér bestyrelsen.

CEJ kontakter forsikringen og anmelder skaden samt sørger for, at udgifter – så vidt de er dækket – refunderes af forsikringen. Forsikring er tegnet hos IF Forsikring Erhverv, telefon 70 12 12 18. Policenr. 25-0269030821.

Husk at meddele CEJ et telefonnummer, hvor der kan fremskaffes en nøgle, hvis man er bortrejst.

P-KÆLDER

Driftschef Joachim Bruhn Olsen - Mail: - tlf. 70 10 60 70 eller mobil: 41 99 79 28
Døgnvagt - Mobil: 41 99 27 10

FALCK

Telefon 70 12 66 71. Udenfor arbejdstid telefon 70 10 20 30

ENERGIMÆRKNING

Energimærke 2016 link - Energistyrelsen, Energimærkningsnummer 311214897 - se særskilt menupunkt.

ENERGIAFREGNING VED FRAFLYTNING

Hvis en ejer ifm. fraflytning (salg eller udlejer) ønsker en opgørelse for den “gamle” periode, så skal dataenergi kontaktes.

Dataenergi vil kontakte dig forat få oplyst det samlede indbetalte a’conto beløb for lejligheden til og med fraflytningsdatoen.

Herefter udarbejdes en energiopgørelse med udgangspunkt i det faktiske forbrug pr. flytte dag, a’conto betaling samt enhedspriserne for året før (vi har ikke de aktuelle priser før året er gået).

Denne opgørelsen sendes til ejer, advokat eller ejendomsmægler. Opgørelsen vil angive om det er den tidligere ejer der skal betale et beløb til ny ejer eller det omvendte. Det er alene et mellemværende mellem ny/gammel ejer.

Når den nye ejer/lejer overtager lejligheden, så fortsættes med det samme a’conto beløb og det er den nye ejer, der skal afregne evt. beløbsforskelle pr. 31.12 mellem det faktiske forbrug for hele året og det indbetalte a’conto beløb.

Endacom:

Ove Jørgensen

Telefon: 42432414